#100071186876072769

Posiadacz: Aleksander Czerepach