Certyfikat własności akcji Grafiki Sarmackiej SA

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz

Certyfikat własności akcji Grafiki Sarmackiej SA

Historia posiadaczy