#100183979914690648

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz