#100365773012207040

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz