#99153140468678748

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz