#99253778078760967

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz