#99276715888476160

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz