#99304234616356879

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki