#99304234616356890

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki