#99391292361932829

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz