#99391292361932830

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz