#99391292361932848

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz