#99410424746737688

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz