#99410424746737689

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz