#99410424746737764

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz

Historia posiadaczy