Wirtualne państwa w zwierciadle nauk społecznych. Dlaczego warto badać mikronacje internetowe?

Posiadacz: Helwetyk Romański

Tekst mgr. Piotra Siudy traktuje o internetowych mikronacjach, czyli wirtualnych państwach powstających w cyberprzestrzeni. Zdefiniować je można jako rodzaj zabawy polegającej na symulacji życia w świecie „realnym”. W elektronicznej sieci jest ich bardzo dużo, są one również bardzo różnorodne, najczęściej zaprojektowane na wzór tradycyjnych państw istniejących w „realu”. Zjawisko wirtualnych mikronacji jest nowe, mało znane i niebadane. Celem pracy jest wykazanie, że są one niezwykle interesującym obszarem badawczym dla przedstawicieli nauk społecznych. Są to bowiem specyficzne społeczności wirtualne, które rządzą się prawami odmiennymi niż inne tego typu wspólnoty. Socjologów zainteresować może struktura nierówności tych wspólnot, budowanie tożsamości ich członków czy rozwój „kultury partycypacji” w nich się odbywający. Psycholodzy badać mogą powody uczestnictwa w tych wspólnotach czy zaspokajanie za ich pomocą rozlicznych potrzeb ludzkich. Szczególnie ciekawy wydaje się edukacyjny aspekt wirtualnych mikronacji, które są dla swoich członków źródłem różnorakiego rodzaju wiedzy i doświadczeń. Aspekt ten wskazuje na wirtualne państwa jako niezwykle istotne środowisko edukacji nieformalnej, ale też wykorzystany może być w edukacji formalnej. Autor opisuje te i inne powody, dla których mikronacje są bardzo ciekawym obszarem badawczym dla przedstawicieli nauk społecznych.