#99478782808686647

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz