#99886723298754724

Posiadacz: Bolesław domu Kiranóo