#99886723298754738

Posiadacz: Bolesław domu Kiranóo