#99886723298754761

Posiadacz: Bolesław domu Kiranóo