#99886723298754762

Posiadacz: Bolesław Kirianóo von Hohenburg