#99886723298754762

Posiadacz: Bolesław domu Kiranóo