#99886723298754764

Posiadacz: Bolesław domu Kiranóo