#99886723298755126

Posiadacz: Bazyli Izaak von Hohenburg