#100505667931997110

Posiadacz: Xawery Królikiewicz