Logo Kalkilistycznej Partii Muratyki (pierwsza wersja)

Posiadacz: Kaspar Waksman-Dëter