#99276715888476166

Posiadacz: Michał Franciszek Lubomirski-Lisewicz