#99304234616356878

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki