#99304234616356883

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki