#99304234616356884

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki