#99304234616356885

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki