#99304234616356886

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki