#99304234616356891

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki