#99304234616356892

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki