#99304234616356895

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki