#99304234616356896

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki