Mapa Umelskiego Ulenu (Muratyka)

Posiadacz: Kaspar Waksman-Dëter