#99410424746737677

Posiadacz: Michał Jerzy Potocki