#99527777916552110

Posiadacz: Arkadiusz Maksymilian